Khánh thành Cầu  Thăng Hoa Cầu Thăng Hoa Khánh thành trường Mẫu giáo Bình Minh Nhà công vụ Tỉnh đội Tam Kỳ quảng Nam Đường qua thị trấn Bến Giằng Đường Bình Định Bắc - Bình Định Nam Showroom Oto Nissan Đà Nẵng Khánh thành trường THCS Quang Trung

POLICY COMPANY

updating ...

Long A Construction and Housing Trading Company Ltd. (ONE MEMBER)
Headquarters: 1 village, Binh Duong, Thang Binh District, Quang Nam Province.
Da Nang Branch : 02 Tran Van Giap, Hai Chau, Danang
Tel: 0511.3709.709 - 3709.555
Fax: 05116.254.157
Email: longadn@gmail.com.
Website: www.longa.vn
 

NEWS - EVENTS