Khánh thành Cầu  Thăng Hoa Cầu Thăng Hoa Khánh thành trường Mẫu giáo Bình Minh Nhà công vụ Tỉnh đội Tam Kỳ quảng Nam Đường qua thị trấn Bến Giằng Đường Bình Định Bắc - Bình Định Nam Showroom Oto Nissan Đà Nẵng Khánh thành trường THCS Quang Trung

THE PROJECT WAS IMPLEMENTED

Nhà công vụ tỉnh đội Tam Kỳ

Dự án nhà công vụ tỉnh đội Tam Kỳ - Quảng Nam...
» chi tiết

Nhà làm việc huyện đội Bắc Trà My

Dự án nhà làm việc huyện đội Bắc Trà My - Quảng Nam...
» chi tiết

Đường qua thị trấn Bến Giằng

Dự án đường qua thị trấn Bến Giằng - Quảng Nam...
» chi tiết

Chung cư thu nhập thấp Bạch Đằng Đông

Dự án chung cư thu nhập thấp Bạch Đằng Đông...
» chi tiết

Trường THCS Quang Trung

Dự án Trường THCS Quang Trung - Thăng Bình, Quảng Nam...
» chi tiết

Trường mẫu giáo Bình Minh

Dự án trường mẫu giáo Bình Minh - Thăng Bình, Quảng Nam...
» chi tiết

Trụ sở làm việc Vietracimex

Dự án trụ sở làm việc Vietracimex - Đà Nẵng...
» chi tiết

Trạm y tế Bình Dương

Dự án trạm y tế Bình Dương - Thăng Bình, Quảng Nam...
» chi tiết

Long A Construction and Housing Trading Company Ltd. (ONE MEMBER)
Headquarters: 1 village, Binh Duong, Thang Binh District, Quang Nam Province.
Da Nang Branch : 02 Tran Van Giap, Hai Chau, Danang
Tel: 0511.3709.709 - 3709.555
Fax: 05116.254.157
Email: longadn@gmail.com.
Website: www.longa.vn
 

NEWS - EVENTS